Geografi telom aj dušou

Vypracovala:  Alžbeta Kovalíková